top of page
flower-meadow-g3ae4f2d13_1920.jpg

Lag en lokal Folkestyret-gruppe

Vi etablerer nå lokale Folkestyret-grupper rundt om i hele landet. Har du lyst å dra igang en Folkestyret-gruppe der du bor? Da kan dere lage et fellesskap rundt de 10 prinsippene, resonnere dere fram til konkret politikk og drive informasjonsarbeid i ditt lokalsamfunn. 

Slik gjør du:

1) Meld deg inn som medlem
2) Send en mail til frivillig@folkestyret.org med tittel "Folkestyret-gruppe i xxxxxx"

3) Vi ordner med en Facebook-gruppe
og inviterer deg/dere inn der

4) Etterhvert vil dere finne informasjon og materiell dere kan bruke her

5) Vi vil fortløpende lage en liste over alle gruppene som opprettes her på siden

10 demokratiske prinsipper

  1. Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn

  2. Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen

  3. Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt

  4. Den demokratiske makten har sitt sete hos individet

  5. Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform

  6. Myndighetene er underlagt folket

  7. Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

  8. Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres

  9. Rettighetene til naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre

  10. Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes

flower-meadow-g3ae4f2d13_1920.jpg
bottom of page